מידע למתחתנים:

 • פסוקים אפשריים לענידת הטבעת לחתן שאומרת הכלה
 • סדר טקס החתונה
 • אינפורמציה למתחתנים בחתונה רפורמית בישראל
 • ברכת כלה - נוסחים:

 • ברכת כלה - נוסח מסורתי 1
 • ברכת כלה - נוסח מסורתי 2
 • ברכת כלה - נוסח מסורתי 3
 • ברכת כלה - נוסח ליברלי 1
 • ברכת כלה - נוסח ליברלי 2
 • ברכת כלה - נוסח ליברלי 3
 • טפסי רישום:

 • טופס הרשמה טקס חופה וקידושין
 • טופס הרשמה טקס התקשרות

 • במידה והדפדפן אינו מגיב ללחיצה יש להוריד תוסף כדלקמן:

  PDF for Firefox

  PDF for Internet Explorer

  PDF for Google Chrome